Илимий доклад

Рисунок

Тема: ЖОЖдо кыргыз тилин окутуунун илимий-методикалык негиздери

Тема: ЖОЖдордо кыргыз тилинин лексикологиясын окутууга арналган окуу китеп, окуу куралдары тууралуу

Тема: Педагогика адистигинде кыргыз тилин окутуунун θзгθчθлγктθрγ

Тема: Кыргыз тилинин фразеологиясын окутууда сабактын стандарт эмес тγрлθрγн колдонуу

Тема: "Азыркы кыргыз тили" курсун дистанттык окутууга даярдоонун технологиясы

Используются технологии uCoz