Жумушчу программалар

Рисунок

Тил илимине киришγγ (Кγндγзгγ бθлγм)

Тил илимине киришγγ (Сырттан окуу бθлγмγ)

Азыркы кыргыз тили. Фонетика

Азыркы кыргыз тили. Лексика

Азыркы кыргыз тили. (Кγндγзгγ бθлγм)

Азыркы кыргыз тили. (Сырттан окуу бθлγмγ)

Туура жазуунун практикуму

Балдар риторикасы

Используются технологии uCoz