Курстук иштер

Рисунок

Тема: 3-класста жазуу иштерин жγргγзγγ.

Тема: "Жγрθк","боор" - адамдын рухий дγйнθсγнγн борборлору.

Тема: Кыргыз тилиндеги соматизмдер катышкан фразеологизмдер.

Тема: "Ак-кара" тγшγнγгγндθгγ фразеологизмдер-улуттук тилдин маданиятынын кθрсθткγчγ катарында.

Тема: Фразеологизмдердеги жана макал-лакаптардагы чындык, адилет, акыйкат тγшγнγктθрγнγн берилиши.

Используются технологии uCoz