Окуу куралдар, окуу-методикалык колдонмолор

11 класста фразеологияны окутуунун методикасы (Окуу-методикалык колдонмо)

Азыркы кыргыз тили.Фонетика (Окуу куралы)

Азыркы кыргыз тили.Лексика (Окуу куралы)

θнθр алды-кызыл тил (Фразеологиялык минимумдун тγшγндγрмθ сθздγгγ)

Кыргыз тилиндеги фразеологизмдерди ЖОЖдордо окутуунун методикасы (Монография)


Рисунок Рисунок Рисунок
Используются технологии uCoz