Акунова Айнура Рысбековна

Саламатсыздарбы, кош келиниздер!

Биздин сайт ЖОЖдо кыргыз тилин окутуучуларга жана студенттерге арналат.

Рисунок

Резюме

Сайт жθнγндθ

Жумушчу программалар

Окуу куралдар, окуу - методикалык колдонмолор

Студенттин θз алдынча билим алуусу

Башталгыч мектепте кыргыз тилин окутуу

Рефераттын γлгγлθрγ

Курстук иштин γлгγлθрγ

Дипломдук иштин γлгγлθрγ

Илимий докладдын γлгγлθрγ

Магистрдик диссертациянын γлгγcγ

Кандидаттык диссертациянын γлгγсγ

Авторефераттын γлгγсγ

Кθрсθтмθ куралдын γлгγлθрγ

Тесттик тапшырмалар

Атайын курстар

Тексттер

Электрондук китепкана

Яндекс.Погода

 

 

 

Суроолорунуз болсо бул жерди басып, жазыныз!

Используются технологии uCoz